Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ


The crest of ...

ΤυΖινο
Portrait
馗(逵)野匠
ΤυΖινο, ΤαϘυμι ; ΤουΖηνο, ΤαΚυμι ; Тушино Такуми ; Тужно ТаҀуми ;
ΤuΖino, Тaqumi (my declaration), Тuzinо, Таkumi (orthography ISO3602)
If you speak Greek, `ТuΖinо' may remind του Ζηνονος, which means "of/von/de Zeno/Ζηνων." ...

Mais, enfin tout cela, c'est passé,
et c'est le passé et malgré tout le présent.

back-ground wall paper images
Quercus mongolica var. grosseserrata, ``MiduNara''(wet oak)
meant ``The oak of monglia, with great saw''
Dominant tree in Japan cool-temperate forests.
Lingua Iaponica (in Japanese)
in English
Lingua italiana (sotto scrittura)
Deutsche Sprache (im schreiben)
Diagnosis
I am a geologist with a hammer,
and never want to be one without a hammer.

参考:著述家としての自分を自分で励ます言葉
専門
地層学
理学博士(京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻)

連絡先
メール:
        Pesciara_di_Bolca {ad} yahoo.co.jp
出版目録
別紙参照
Documents
白嶺丸第一研究室の研究手法(音波探査)紹介(GH01航海.学生研究補助員向け 資料) HTML, PDF
SU (Seismic Unix) Tips, GMT(Generic Mapping Tools) Tips, その他(未整理)...
資格
自動二輪(中型),普通自動車,学芸員有資格者, 毒物劇物取扱,危険物取扱(甲){upto H39=R09=2027 fin H29},
秘書検定二級,アマチュア無線(四級), 床上クレーン,玉掛技能,産業廃棄物...
Links
京都大学理学部地質学鉱物学教室
...

Appendix: Orthography
If you speak Greek, `ТuΖinо' may remind του Ζηνονος, which means "of/von/de Zeno/Ζηνων."
(ΤaϘumi ТuΖinо means τα ακμια του Ζηνονος/ZHNON ??)
The orthography of `ТUΖINО' however, simply follows ISO3602 strict form of Japanese Romanisation (Nihon-siki), which was originally invented by Tanakadate Aikitu(田中舘 愛橘). Capital `Z' of 'Τuzinо` is absolutely my original as a brand. Irregular spelling is extended to `q' of `taqumi,' though I deeply respect Dr. Tanakadate and his invention. I love `q', which infers quest and question, quartz and quarry, quiz and quiet, qua and quare, quanom and quaidam, or quercus.

Copyright (C) 2001-2007 ТuΖinо ΤaϘumi(ΤαϘυμι, ΤυΖινο). All rights, if exists, reserved.
[VI powered] [XEmacs] [Powered by FreeBSD] [Powered by NetBSD]